Rehber Yayınları ‘ndan sunulan kitap Enes Selim tarafından kaleme alınmış ve Ufuk Şahsiyetler serisinde yer alan bir eser. Hanefi mezhebinin kurucusu, İmam Şafii ‘nin “İnsanlar, fıkıhta Ebu Hanife ‘nin çocuğudurlar, bu ilmin inceliklerini öğrenmede ona borçulardır.” sözü ile andığı İmam-ı Azam Ebu Hanife hakkında hazırlanmış okunması gerektiğini düşündüğüm bir kitap.

Ebu Hanife hakkında kaleme alınış bu eser, dört bölümden oluşuyor. İlk bölümde Ebu Hanife ‘nin hayatı, soyu, künyesi, doğumu, çocukluğu, hocaları, öğrencileri, eserleri, ticaret ile ilgili hayatı anlatılıyor. Her zaman Ebu Hanife hazretlerinin ticaret hayatını merak etmişimdir, kitapta çok detaylı olmasa da ticaret hayatına da değiniliyor.

İkinci bölümde ise Ebu Hanife Numan bin Sabit ‘in hayatından kesitler, menkıbeler sunuluyor. Yazar İmam hakkında soylenen abartılı sözlerden ve bunlardan kaçınılması gerektiğine de değiniyor. Bu menkıbeler o kadar hoşuma gidiyor ki, aklıma gelen bazılarını açıp okuyorum arada sırada. Haricilerin tevbesi (kitapta farklı isimde geçiyor hariciler ile ilgili bu menkıbe); Allah kulunun üzerinde nimetini görmek ister, Unutkanlığın çaresi ve diğer menkıbelerin tümü, İmam-ı Azam Ebu Hanife ‘nin keskin zekasını, Allah-u Teala ‘ya karşı duyduğu derin sevgi ve saygısını bizlere anlatıyor. Her inananın bazen duygulanarak, bazen sevinerek ancak her defasında ders almanın verdiği zevki tadarak okuyacağı türden menkıbeler. Zevkle okuduğumu belirtmeliyim menkıbeleri.

Üçüncü bölümde ise Ebu Hanife Numan bin Sabit ‘in fikirlerine ve metodlarına yer veriliyor. Bu bölümde, fıkhi metodları, yine merakla okuduğum ticaret hakkındaki görüşleri gibi konulara değinilmiş.

Dördüncü bölümde ise, Hanefi mezhebi ve Ehli Sünnet itikadına yer ayrılmış. İspatları ile Ehli Sünnet mezheplerinin hak olduğu, Ehli Sünnet coğrafyası, mezheperl hakkında merak ettiğiniz konular yaklaşık kırk sayfadan oluşan kitabın son bölümünde anlatılmış.

Kitabın sunuş bölümünde Enes Selim tarafından yazılmış bir paragrafı aktarmak isterim.

“Bu çalışmada İmam-ı Azam Ebu Hanife ‘nin hayatı, fikirleri ve hayatından bazı kesitler kısaca anlatılmaya gayret edilmiştir. Bu konudaki eserler çok kapsamlı, geniş hacimli ve akademik olduğundan okuma alışkanlığı olmayan halkımıza fazlaca ulaşamamakta, İmam-ı Azam gibi İslam ‘ı sevdiren örnekler sunulamamaktadır. İslam ‘ı sevdirip hal ve görüşleriyle yaşatan, Müslümanların çoğunun İslam yaşayış tarzını “Hanefi görüşündeyiz” diye örnek aldıkları önder şahsiyetleri kısaca da olsa tanıtma, sevdirme gayretiyle bu çalışma kaleme alınmıştır.” (Enes Selim – Kayseri 2006)

Kitap her kesimden, her eğitim seviyesinden insanın anlayacağı türden bir anlatım diline sahip. Günümüz Türkçe ‘si kullanılarak sunulan bu eseri Ebu Hanife ‘yi genel hatlarıyla tanımak isteyen, mezheplerle ilgili küçük de olsa bir bilgi sahibi olmak isteyen herkesin okumanızı tavsiye ederim.