Allah-u Teala Hz. Musa (a.s.) ‘ı Israil oğullarına peygamber olarak göndermişti, Allah-u Teala tarafından kendisine Tevrat verilmişti ve Hz. Musa (a.s.) ve ondan sonra gelen Peygamberler (a.s.) Tevrat ile hükmetmişlerdi. Hz. Musa (a.s.) ‘ın ismi Arapça ‘da “Musa”, İbranice ‘de “Moşe” olarak telaffuz ediliyor ancak her iki dilde Hz. Musa (a.s.) ismi aynı harflerle yazılıyor, dikkatimi çeken bu benzerliği dikkatle incelemeye çalışalım.

Öncelikle hem Arapça ‘da hem İbranice ‘de neredeyse birbirine yakın harfler bulunuyor, zaten iki kardeşin çocukları olan Araplar ve Israil oğullarının dillerinde yer alan kelimeler de birbirine çok benziyor. Biz gelelim Hz. Musa (a.s.) ‘ın isminin her iki dilde de yazılışlarına;

Arapça ‘da

موسى

İbranice ‘de

מושה (kimi yazılarda “ו” (vav)  sız “משה” yazıldığını da görebilirsiniz.)

şekillerinde yazılmaktadır, ilk baktığınızda harflerin birbirleriyle hiçbir ilgisi yok gibi duruyor, ancak konu harflerin hangi sesleri temsil ettiklerini ve hangi dilbilgisi kaidelerinden dolayı kullanıldıklarına gelince her iki yazımın da aynı olduğunu görüyorsunuz.

Gerçekten Arapça ve İbranice birbirine çok benzer diller, bu benzerlik size ilginç gelmeyebilir ancak benim ilginç bulduğumu soylemeliyim. Kuran-ı Kerim ve Tevrat ‘ın Allah katından indirilmeleri arasında çok uzun zaman var ve buna rağmen Hz. Musa (a.s.) ın ismini belirten harfler ve Hz. Musa (a.s.) ‘ın isminin telafuzu Arapça ve İbranice ‘de neredeyse aynı.

Hz. Musa (a.s.) ‘ın isminde bulunan harfleri tek tek incelemeye çalışalım isterseniz ,

Arapça ‘da

ى س و م
elif-i maksur sin vav mim

İbranice ‘de ise

ה ש ו מ
hey shin vav mem

 

şeklinde yazılıyorlar, görüldüğü gibi her iki dilde de aynı harfler ile karşılaşıyoruz.

İlk harfler “m” sesini veren م (mim) ve מ (mem) harfleri

İkinci harfler “vav” harfleri و ve ו

Üçüncü harfler, Arapça ‘da “s” İbranice ‘de “s ve ş” sesine denk gelen س (sin) ve (şin) harfleri ש, bu harf İbranice ‘de kimi zamanlar “s” kimi zamanlar “ş” olarak okunuyor

Son harfler ise gördüğünüz gibi farklı ancak orada şoyle bir benzerlik var hem Arapça ‘da “ى” elif-i maksure hem de İbranice ‘de “ה” hey sesleri kelimenin sonunda kullanıldıklarında kısa bir a-e sesi veriyorlar. Arapça ‘da “Musa” isminin sonundaki “a” harfi bu elif-i maksure ile çıkmaktadır, İbranice ‘de “Moşeh” isminin sonunda ki “eh” hey sesiyle çıkmaktadır. Elif-i maksurenin Arapça ‘da kelime sonlarında kullanımı ve “Hey” sesinin İbranice ‘de kelime sonlarında kullanımı da aynıdır. Her iki dilde de Hz. Musa (a.s.) ‘ın ismi aynı harfler ile gösterilmiştir, form olarak farklı ancak fonetik ve dilbilgisi açısından hiçbir farklılık yoktur.