Arapça’da tüm harfler sessizdir ve Arapça harfleri okumak için harflerin, üstlerine ya da altlarına hareke ismi verilen işaretler eklenir. Peki nasıl? Türkçe’ de böyle bir uygulama yoktur, şöyle bir örnek vermeye çalışalım;

s l m

Bu kelimeyi okumaya çalışalım, kelimenin tümü sessiz harflerden oluştuğu için okuyamıyoruz peki özel işaretler ekleyerek okumaya çalışalım, harekeler ile okuyalım. Peki harekeler nelerdir?

Üstün َـــــــ

Harflerin üstüne eklenirler ve harfe “e” sesini verir.

َs َl َm

S nin üstüne ekledik “Se”
L nin üstüne ekledik “Le”
M nin üstüne ekledik “Me”

sesleri oluştu hepsini birden okumaya çalışalım.

َs َl َm

Se-Le-Me

Üstün için kullanılan bir diğer isim de Fetha’dır.

Esre ِـــــــ

Harflerin altına yazılır ve harfe “i” sesini verir.

ِd ِn ِm

D nin altına ekledik “Di”
N nin altına ekledik “Ni”
M nin altına ekledik “Mi”

sesleri oluştu hepsini birden okumaya çalışalım.

ِd ِn ِm

Di-Ni-Mi

Esre için kullanılan diğer isim de Kesra’dır.

Ötre ُـــــــ

Harflerin üstüne yazılır ve harfe “u” sesini verir.

ُs ُn ُm

S nin altına ekledik “Su”
N nin altına ekledik “Nu”
M nin altına ekledik “Mu”

sesleri oluştu hepsini birden okumaya çalışalım.

ُs ُn ُm

Su-Nu-Mu

Ötre için kullanılan diğer isim de Damme’dir.

Sükun ْـــــ

Harflerin üstüne yazılır ve harfin kendi sesini verir. O harfte durulacağı anlamına gelir.

ُs ُn ْm

S nin üstüne ötre ekledik “Su”
N nin üstüne ötre ekledik “Nu”
M nin üstüne sükun ekledik “M” (M harfi kendi sesiyle okundu ve bu harfte okumayı durdurduk mi, mu, me gibi ses değil kendi sesi olan M sesini verdi)

sesleri oluştu hepsini birden okumaya çalışalım.

ُs ُn ْm

Su-Nu-M

Sükun için kullanılan diğer isim de Cezm’dir.

Allah Arapça okumanızı kolaylaştırsın, bizleri Kuran-ı Kerim’den ayırmasın.

Allah ‘a emanet olun