Dosya sistemlerini kontrol etmek ve kurtarmak için kullanılan bir programdır , chkdsk Windows karşılığıdır. Farklı dosya sistemleri için farklı versiyonları bulunmaktadır. mkfs.fsck komutu sistemden ayrılmış bölümlerde kullanılmalıdır yada diğer bir anlatımla fsck komutunu kullanacağınız bölümlerin bağlı olmaması gerekmektedir.fsck uygulamasıda diğer bahsettiğimizi raçalar gibi yetkili(root) kullanıcı tarafından çalıştırılabilir. Dosya sistemleriniizn kontrolünde ve kurtarılmasında çok faydalı bir araç olan fsck yi kontrol etmek istediğimiz dosya sistemini adını fsck den sonra kullanılan bir argümanmış gibi belirterek kullanırız.ancak sadece fsck ile karşımıza bize ne yapmak istediğimizi soran bir ekran gelir.Fsck ve argümanlarını inceleyecek olursak;

fsck /dev/sda7 /dev/sda7 dosya sisteminini kontrol eder.

fsck -A /etc/fstab da belirtilen bütün dosya sistemlerini kontrol eder

fsck -t dosya_sistemi_türü Kontrol edilecek dosya sistemini türünü belirtir.

fsck -a Kontrolü yapılan dosya sisteminde var olan sorunları otomatik olarak giderir.

fsck -l İncelenen dosya sisteminin içerisindeki dosyaları listeler.

fsck -r Onarmak istediğiniz dosya sisteminiz varsa bu argümanı kullanmanızı öneririm , onaröma işlemlerinden önce sizden mutlaka onay vermenizi ister.

fsck -V Uygulamanın gerçekleştirdiği işlemleri listeler.

Bozulmuş olan bir dosya sistemini onarmak için birebir araç olan fsck uygulaması çoğu zaman koruyucu meleğiniz olarak karşınıza çıkacaktır.Özellikle reiser dosya sisteminin kullanan kullanıcılar için reiserfsck ve benzeri araçlar bulunmaktadır.

e2fsck ile standart Linux bölümlerinizi kontrol edebilirisniz.Güncel dağıtımlarda ortaya çıkan journalized file system / günlük tutan dosya sistemi yapısı fsck ten çok daha hızlı çalışmaktadır.Sistem çökmeleri,sistemin aniden yeniden başlatılması,ani, kapnamalrdan hemen sonra devreye giren günlüklü dosya sistemleri çok daha etkin ve daha hızlı kurtarma yapmanzıı sağlar.