Herhangi bir aygıt ve bağlama noktası hakkındaki bilgi /etc/fstab dosyasında bulunur ve bu dosya sayesinde yapılandırılır.Kullanıcı tarafından yada bir yönetim aracı sayesinde yapılandırılabilir.

Basit bir /etc/fstab dosyasına ait içerik /:

/etc/fstab

 

Aygıt  Bağlama Noktası Dosya Sistemi   1 1

 

/dev/hdd1  / ext3 defaults 1 1
/dev/hdd5 /boot ext3 exec,dev,duid,rw 1 2
/dev/hdd6 swap swap defaults 0 0
/dev/hdd7 /home ext3 defaults

1

2

/dev/hda /mnt/cdrom auto ro,noauto,exec 0 0
devpts /dev/pts devpts id=5,mode=620 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,owner 0 0

Her bir satır bağlı olan bir dosya sistemini göstermektedir.Birinci sütun bağlı olan aygıtı tanımlar. İkinci sütun bağlama noktasını , aygıtın dosya sistemindeki yerleşimini tanımlar.Üçüncü sütun dosya sistemi türünü belirtir.Dördüncü sütun ise dosya sistemi seçenekleri yer almaktadır.Son sütundaki verileri ise dump ve fsck e aittir. Birinci sayı dump , ikinci sayı fsck hakkında bilgi verir. İlk sayi 1 yada 0 dır ve ve dosya sisteminin yedeklenip yedeklenmyeceği hakkında bilgi verir.İkinci tamsayı değeri ise ; 1 değeri bir açılış bölümünü , 2 değeri diğer bölümleri ve 0 değeri de dosya sistemininin fsck tarafından kontrol edilmesine gerek duyulmadığını belirtir.

Yukarıda ki tabloda bulunan fstab dosyasına ait bilgilerde , kök dosya sistemi sabit diskin birinci bölümünde yer almaktadır. /boot dosya sistemi , kernel başlangıç dosyalarının yer aldığı kısım,ikincil ilk bölümde bulunmaktadır.Takas alanı (swap) altıncı bölümdedir , (ikinci mantıksal sürücü.