du” komutu açılımı disk usage kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve belirtilen diskler için bize kullanımları hakkında bilgi verir.du -a argümanı ile birlikte tüm aygıtların kullanım alanlarını ,seçeceğiniz argümanlara göre byte,silindir, olarak görebilirsiniz.