/etc/fstab dosyasına yeni satırlar ekleyerek yeni bir dosya sistemi ekleyebilirsiniz.Örneğin fstab a girdiğimiz satır

/dev/hdd8 /mnt/yedek ext3 defaults 1 2 olsun.

Konsolda kök kullanıcı(root) olmak için

#su

Password:

yazınız.Daha sonra /mnt dizini altında /yedek isimli bir dizin olulşturalım , çünkü bağlama noktamızı /mnt/yedek olarak bildirdik.

mkdir /mnt/yedek

mount /dev/hdd8 /*yada*/ mount /mnt/yedek

Bölümler
Bölümler temel olarak Linux’ta da Windows’ta işlediği gibi işler. fdisk komutunu konsoldan kullanarak yeni bölümler oluşturabilir yada var olan bölümleri işleyebiliriz. fdisk komutunu çalıştırdığınızda hedef olarak bir aygıt göstermelisiniz.Ulaşılabilir aygıtları görmek için fdisk -l komutunu kullanabilirsiniz.