“df” komutu bağlı bulunan bölüm hakkında boş yada erişilebilinir alanı görüntülemenize olanak sağlar. df nin açılımı “disk free” den gelmektedir.

Disk alanınızı görüntülemek için ;

 

df -h ile bölümün boyutu (Size), kullanılan alan(Used) , erişilebilinir alan (Avail), kullanılan alanın toplam bouta oranının yüzde olarak ifadesi(Use%) ve bağlama noktası(Mounted on) bilgilerini verir.

root@onurguzel# df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hdd7       16G 4.0G  12G 26% /
/dev/hdd6       34G  28G 5.2G 84% /mnt/oldhome
/dev/hdd8       18G 823M  17G  5% /home
/dev/hda       652M 652M   0 100% /mnt/cdrom

df -l sadece yerel dosya sistemnizi görüntülemenizi sağlar.

df -a diskinize ait tüm bilgileri görmenizi sağlar .Ancak aşağıda bulunan şekilde de görüldüğü gibi df -a ile daha ayrıntılı bilgi almak mümkündür.

root@onurguzel# df -a
Filesystem      1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/hdd7       16080536  4092276 11988260 26% /
proc             0     0     0  - /proc
/dev/hdd6       35597488 28342508  5417548 84% /mnt/oldhome
/dev/hdd8       18602664  842228 17760436  5% /home
/dev/hda        666816  666816     0 100% /mnt/cdrom
devpts            0     0     0  - /dev/pts
usbfs            0     0     0  - /proc/bus/usb