Programlama Dilleri

Convert wstring to string, string to wstring in C++

Use L before wstring wstring wString = L”test”; When you need yo convert wstring to string or char* in C++, just use string wstringChangedToString(wString.begin(), wString.end()); The code shows how to convert and compare wstring to string and string to wstring #include using namespace std; int main(int argc, char **argv) { string stdString = “test”; wstring wString = L”test”; string wstringChangedToString(wString.begin(), wString.end()); if (wstringChangedToString == stdString) { cout

By |June 27th, 2016|C++|Comments Off on Convert wstring to string, string to wstring in C++
 • asampayment
  C++ Unit Testing – Googletest C++ Unit Testing – Googletest

  C++ Unit Testing – Googletest

C++ Unit Testing – Googletest

Lets continue our C++ Unit testing talks. Googletest installation for linux can be found here https://code.google.com/p/tonatiuh/wiki/InstallingGoogleTestForLinux, installing for windows or mac is out of the scope of this post. First download google test source from https://code.google.com/p/googletest/downloads/list The latest version is 1.7.0 for googletest You need python and cmake for installing googletest If you dont have python please install python to your system If you dont have CMake please install CMake on your system Extract googletest source code tar -xzvf gtest-version.tar.gz For build the library please type cd gtest-version mkdir mybuild cd mybuild cmake -G”Unix Makefiles” .. make Now to install builded library […]

By |January 20th, 2015|C++, Programlama Dilleri, Test Driven Development|Comments Off on C++ Unit Testing – Googletest
 • googleTest
  C++ Unit Testing C++ Unit Testing

  C++ Unit Testing

C++ Unit Testing

If you are a really old school C or C++ developer, you know how it is hard to compile, build, link and test your code. Sometimes it takes hours to reach your goal, but in modern approach for C++ development, tools and testing frameworks give you ability to test your code before you write. You have quality code on your hands even when you publish your first release. Test first approach changed our way of programming, actually I met test first approach in 2006 (not for C++ but for Java and C#) and before this I was developing C++ with […]

By |January 19th, 2015|C++, Programlama Dilleri, Test Driven Development|Comments Off on C++ Unit Testing

C++ için IDE

C++ ile kod geliştirmek ayrı bir sanattır. Bellek yönetimini, algoritmaları, desenleri, işlemci ve bellek mimarilerini bilmeniz gerekir. Yazayım yorumlayıcı halletsin yada sanal makina benim için yapsın bellek ayırma, silme işlerini demessiniz. Kullandığınız IDE (Integrated Development Environment) ismi verilen Tümleşik Geliştirme Ortamını iyi seçmeniz gerekiyor. Vim, Netbeans, Eclipse, CodeBlocks, DevC++ gibi yazılımları kullanabilirsiniz C++ IDE’si olarak. C++ ile geliştirme yapmak için Eclipse ve Netbeans tümleşik geliştirme ortamlarını kullanıyorum son senelerde, daha öncesinde CodeBlocks ve Anjuta kullanıyordum. Bilgisayarlarımızda kullandığımız bellek miktarlarının artması ve belleklerin eskiye oranla daha ucuz olması Java ile geliştirilmiş CodeBlocks ve Anjuta’ya oranla kötü performanslı diyebileceğimiz Netbeans ve Eclipse […]

By |December 29th, 2012|C++, Eclipse, IDE, Netbeans, Software, Test Driven Development, Vi, Vim|Comments Off on C++ için IDE
 • tv_karinca111
  Bash programlama – Bash nedir? Bash programlama – Bash nedir?

  Bash programlama – Bash nedir?

 • Bash programlama – Bash nedir? Bash programlama – Bash nedir?

  Bash programlama – Bash nedir?

Bash programlama – Bash nedir?

Unix/Linux sistemlerde kabuk günlük olarak bir çok işlemi yaptığımız bir uygulama alani olarak bilinir ancak sistemi programlamamızı sağlayan bir proglamlama dili olarak da kullanılır. Komut Nedir? UNIX sistemlerde kullandığımız araçlara , uygulama yada komut adı verilmektedir.Bunlar “ls”, “cd” gibi günlük bilgisayar kullanımımızda faydalı olan basit araçlar olabildiği gibi “sed”,”awk”,”grep” gibi güçlü araçlar da olabilirler. Kısacası UNIX’te bir komut sistemde var olan bir programı çalıştırmaya yarar.Örneğin konsolda “date” komutunu kullanalım derken aslında sitemde varolan ve bize o anki zaman ile ilgili bilgi veren date uygulamasını çalıştırmış oluruz ve bu uygulamanın çıktısı ekrana gönderilir , gerekli bilgiyi ekrandan okumamız sağlanır.”ls” komutunu tek […]

By |December 21st, 2012|Bash, Software|Comments Off on Bash programlama – Bash nedir?
 • tv_karinca111
  Bash programlama – konsolda matematik Bash programlama – konsolda matematik

  Bash programlama – konsolda matematik

 • Bash programlama – konsolda matematik Bash programlama – konsolda matematik

  Bash programlama – konsolda matematik

Bash programlama – konsolda matematik

Konsolda iken linux kabuk programlama bazı basit matematik işlemleri yapmamıza olanak sağlar.expr uygulaması ile basit matematik işlemleri gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.expr komutu kullanılırken üzerinde işlem yapılacak karakterler ve işlem operatörü arasında boşluk bırakmqlısınız yoksa expr işlemi yapmayacaktır ve hata çıktısı verecektir. bash-$ expr 2+ 3 expr:syntax error bash-$ Yukarıdaki tanımlama gördüğümüz gibi söz dizimi hatası verdi,bu yanlış bir kullanımdır.2 sayısı ile “+” aritmetik operatörü bitişik yazıldığı için bu tür bir hata çıktısı aldık. bash-$ expr 2 + 3 5 bash-$ Kullanımı ise doğru kullanımdır ve sonucu çıktı olarak verir. expr ile kullanacağımız matematik operatörleri expr komutunun argümanları ile gösterilirler, bunlar; Argümanı […]

By |December 19th, 2012|Bash, Software|Comments Off on Bash programlama – konsolda matematik

Bash programlama – .bashrc dosyası

Bash ‘ ın ayar dosyası olan .bashrc başında bulunan “.” işaretinden anlaşılacağı üzere gizli bir dosyadır.Bash tüm ayarların ve davranışlarını bu dosyadan okur.Linux sistemlerinde .bashrc dosyasını tüm kullanıcılar için çalıştıran bir sistemn bulunur ,bu dosyada tüm kullanıcıların bir bask kabuğuna girdiklerinde ihtiyaç duyabilecekleri tanımlamaları bulunduran bash kabuk ayar dosyasıdır.Okunana bu dosya ise /etc/.bashrc dosyasıdır.Kullanıcıalrın kendilerine özel tanımlamalrı ,fonksiyonları,kabuk konfigürasyonları ise ev dizinleri altında bulunan .bashrc dosyasından okunur. Ev dizininizin altında bu dosya varsa şimdi anlatacağım aşamaları geçebilirsiniz.Ancak bulunmuyorsa yeni bir tane oluşturarak işe başlayabiliriz , yapmanız gereken favori metin editörünüzü çalıştırmak ,burada vim ile çalışacağız ancak siz kendi metin editörünüzü […]

By |December 19th, 2012|Bash, Software|Comments Off on Bash programlama – .bashrc dosyası

Bash programlama – fonksiyonlar

Kabuk scriptlerimizde fonksiyonlar tanımlamakda çoğu zaman kullancağımız ve programızın kodunu asgari tutacak uygulamalardan biridir.Peki fonksiyonları neden tanımlarız dediğinizi duyar gibiyim.Bu sorunun cevabı, arka arkaya her zaman kullanılan işlemleri bir defasında tek bir komut sayesinde yapabilmek,yazacağınız kabuk scriptinde sürekli kullandığınız program alt kümelerini her defasında tekrar yazmaktan kaçınmaktır. Bir fonksiyon tanımlar iken dikkat edilmesi gereken konu ise fonksiyonun kabuk tarafından bir komut gibi işlem göreceği ve sistemde eşi olmayan bir ada sahip olması gerektiğidir. bash-$ derle() > { > ./configure; > make; > make install; > } bash-$ “derle” isimli fonksiyonu tanımlarken “ () “ işaretini fonksiyonun ismi olan derle den […]

By |December 19th, 2012|Bash, Software|Comments Off on Bash programlama – fonksiyonlar
 • bash5
  Bash programlamaya başlayalım Bash programlamaya başlayalım

  Bash programlamaya başlayalım

Bash programlamaya başlayalım

Kabuğu daha etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmemiz için mutlaka kullanmakta olduğumuz sistemi , dosya ve dizin hiyerarşisini bilmemiz gerekmektedir.Bu konu hakkında geniş bilgi için ilerleyen zamanlarda buradan sizlere dilimin döndüğünce birşeyler yazmaya çalışacağım. Kabuk programlamaya giriş yapabilmek için; sahip olduğumuz sistemde kullandığımız kabuk komutlarını kısaca gözden geçirmenizde fayda var sanırım.Bunlara kısaca göz atacak olursak; Komut Kullanım Etkisi ls,dir,vdir ls /dizin/dizin Dizin içeriğini listeler,görüntüler. mv mv eski /yeni/yeni Dosyaları taşır,yeniden adlandırmayı sağlar. cp cp kaynak hedef Kaynağı hedefe kopyalamayı sağlar. ln ln kaynak hedef Kaynak dosyadan hedefe link atar. cat cat dosya.txt Bir dosyanın içeriğini görüntüler. grep grep arama_metni aranacak_dosya(lar) […]

By |December 19th, 2012|Bash, Software|Comments Off on Bash programlamaya başlayalım

Bash programlama – ilk script

Çok basit olarak küçük bir kabuk betiği yazalım ve içeriğini tek tek inceleyerek yazımızı sonlandıralım.Tabii ki kabuk programlama burada yapabileceğimiz işlemlerden çok daha fazlasını yapmamıza olanak sağlar, bu betiği sadece örnek teşkil etmesi açısından işliyoruz. Favori metin editörünüz,büyük ihtimalle vim olacaktır, isim_soyisim isimli bir dosya açalım ve içerisine şu satırları ekleyelim; #!/usr/bin/bash echo -e “\e[1;32m” “İsminiz nedir?” read isim echo -e “\e[1;33m” “Soyisminiz nedir?” read soyisim echo -e “-\e[2;34m” “Hoşgeldiniz $isim $soyisim” tput sgr0 exit kaydedin ve chmod a+x isim_soyisim komutunu girerek dosyanızı çalışır hale getirin.Şimdi de betiği çalıştıralım ,evet gelen kişyi selamlayan bir betik yazdınız.Şimdi de kodlarımızı inceleyelim isterseniz; […]

By |December 19th, 2012|Bash, Software|Comments Off on Bash programlama – ilk script