Netbeans

C++ için IDE

C++ ile kod geliştirmek ayrı bir sanattır. Bellek yönetimini, algoritmaları, desenleri, işlemci ve bellek mimarilerini bilmeniz gerekir. Yazayım yorumlayıcı halletsin yada sanal makina benim için yapsın bellek ayırma, silme işlerini demessiniz. Kullandığınız IDE (Integrated Development Environment) ismi verilen Tümleşik Geliştirme Ortamını iyi seçmeniz gerekiyor. Vim, Netbeans, Eclipse, CodeBlocks, DevC++ gibi yazılımları kullanabilirsiniz C++ IDE’si olarak. C++ ile geliştirme yapmak için Eclipse ve Netbeans tümleşik geliştirme ortamlarını kullanıyorum son senelerde, daha öncesinde CodeBlocks ve Anjuta kullanıyordum. Bilgisayarlarımızda kullandığımız bellek miktarlarının artması ve belleklerin eskiye oranla daha ucuz olması Java ile geliştirilmiş CodeBlocks ve Anjuta’ya oranla kötü performanslı diyebileceğimiz Netbeans ve Eclipse […]

By |December 29th, 2012|C++, Eclipse, IDE, Netbeans, Software, Test Driven Development, Vi, Vim|Comments Off on C++ için IDE

Adding Web Application Listener with Netbeans 7.0

J2EE world has a lot of tools which make our development time easier and shorter, sometimes people are asking about web application listener and when to use them. I will try to write how to add a web application listener with Netbeans 7.0, if you dont have any idea about web application listeners, try to understand what are web applicaiton listeners. 1. Web application listeners are added by left clicking on the project, then click New > Other   2. Then choose Web from Categories and select Web Application Listener and click Next   3. After clicking Next the following […]

By |December 19th, 2012|Java, Netbeans, Software|Comments Off on Adding Web Application Listener with Netbeans 7.0

Tomcat SEVERE: Error deploying configuration descriptor

   Tomcat üzerinde çalıştırdığım web uygulaması, SEVERE: Error deploying configuration descriptor mapplication.xml hatası veriyordu, sunucu üzerine uygulamayı ekleyememenin sebeplerini araştırdım ancak hiçbir sonuç alamadım. Kodu değiştirmedim bile ama nedense bu hatayı alıyordum ve kodu hatasız derleyebilmeme rağmen, her çalıştır komutunda (uygulamanın sunucuya aktarılması ve çalıştırılması) hata veriyordu. Netbeans ‘i sanırım bundan dolayı sevmiyorum. Tomcat ‘in altını üstüne getirdim, her yerinin didik didik ettim ama yok hata ile ilgili birşey bulamadım.context.xml içerisinde <context antiJARLocking=”true” path=”/mapplication”/> olması gereken kısmın <Context antiJARLocking=”true” path=”/mapplication”/> (büyük C ye dikkat) şeklinde olduğunu gördüm. Context yerine context yazılı olması gerekiyor ve bu yüzden uygulama çalıştırılamıyor, sunucu üzerinde […]

By |October 6th, 2011|Java, Netbeans, Software, Tomcat|Comments Off on Tomcat SEVERE: Error deploying configuration descriptor