Allah-u Teala Hz. Musa (a.s.) ‘ı Israil oğullarına peygamber olarak göndermişti, Allah-u Teala tarafından kendisine Tevrat verilmişti ve Hz. Musa (a.s.) ve ondan sonra gelen Peygamberler (a.s.) Tevrat ile hükmetmişlerdi. Hz. Musa (a.s.) ‘ın ismi Arapça ‘da “Musa”, İbranice ‘de “Moşe” olarak telaffuz ediliyor ancak her iki dilde Hz. Musa (a.s.) ismi aynı harflerle yazılıyor, dikkatimi çeken bu benzerliği dikkatle incelemeye çalışalım. Öncelikle hem Arapça ‘da hem İbranice ‘de neredeyse birbirine yakın harfler bulunuyor, zaten iki kardeşin çocukları olan Araplar ve Israil oğullarının dillerinde yer alan kelimeler de birbirine çok benziyor. Biz gelelim Hz. Musa (a.s.) ‘ın isminin her iki […]