Elif ismi Arapça ‘da  şeklinde yazıldığını görebilirsiniz. olarak da yazılan şekline rastlayabilirsiniz.