Konsolda iken linux kabuk programlama bazı basit matematik işlemleri yapmamıza olanak sağlar.expr uygulaması ile basit matematik işlemleri gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.expr komutu kullanılırken üzerinde işlem yapılacak karakterler ve işlem operatörü arasında boşluk bırakmqlısınız yoksa expr işlemi yapmayacaktır ve hata çıktısı verecektir.

bash-$ expr 2+ 3

expr:syntax error

bash-$

Yukarıdaki tanımlama gördüğümüz gibi söz dizimi hatası verdi,bu yanlış bir kullanımdır.2 sayısı ile “+” aritmetik operatörü bitişik yazıldığı için bu tür bir hata çıktısı aldık.

bash-$ expr 2 + 3

5

bash-$

Kullanımı ise doğru kullanımdır ve sonucu çıktı olarak verir.

expr ile kullanacağımız matematik operatörleri expr komutunun argümanları ile gösterilirler, bunlar;

Argümanı Aritmetik Operatör

-eq

5==5

-ne

5!=6

-lt

5<6

-le

5<=6

-gt

5>4

-ge

5>=4

Bu argümanlar karşılaştırma yapma amacıyla “if” ile kullanılırlar ancak şu seviyede ne işe yaradıklarını bilmekte fayda var sanırım.Tabii bu karşılaştırmalar sayısal değerler için bu şekildedir,kimi zaman karakter kümelerini de birbirleri ile karşılaştırmak gerekecektir,bu durumda ise;

karakter_kümesi_b == karakter_kümesi_a

karakter_kümesi_b , karakter_kümesi_a ile eşleşir,aynıdır.

karakter_kümesi_b!= karakter_kümesi_a

karakter_kümesi_b , karakter_kümesi_a dan farklıdır.

-n karakter_kümesi_b

karakte_kümesi_b NULL değil ve var ise

-z karakter_kümesi_b

karakter_kümesi_b NULL ve var ise

Aslına bakarsanız Kabuk Betikleme , benim kullandığım adıyla kabuk programlama gerçekten geniş bir konudur.Yazımızda ancak giriş bölümünü anlatmaya çalıştık, sizin ise yapmanız gereken bol bol kabuk betikleri yazmak.Faydalı ve işlerinizi kolaylaştıran uygulamalar yazmak için bahsettiklerimiz mutlaka gerekli konular, bunlara ek olarak ise karşınıza çıkan her türlü soruna yazdığınız programlar ile çözüm bulmaya çalışın.Yazımızın devamında yer alacak konular için kullandığınız sistemi gerçekten iyi tanımanız gerekmektedir.Bunun için Linux dosya ve dizin yapısı,sistem değişkenleri,sistem komutları,kullanıcı-grup tanımları(setGID,setUID) gibi konuları öğrenmeye çalışırsanız iyi olur.