Arapça dilinde bulunan yirmi sekiz harfi öğrenmeye çalışalım. Sandığınız gibi çok zor değil harfleri öğrenmek, biraz çalışmanız gerekiyor. Harfleri kısaca tanıdıktan sonra özelliklerine geçelim, ancak şimdi harfleri tanıyalım.

Arapça sağdan sola yazılır, bunu aklınızdan çıkarmayın. Türkçe’de soldan sağa doğru yazıyoruz ancak Arapça sağdan sola yazılır. Harfleri birbirinden kolay ayırt etmeniz için, harfleri gruplara ayıracağız. Her harf grubunu farklı renklerde görebilirsiniz, daha sonra bu harfleri grup olarak inceleyeceğiz. Şekil olarak benzer harfleri birbirleriyle karıştırmamanız için nasıl birbirlerinden ayırt edeceğinizi de anlatmaya çalışacağız. Aynı renge sahip harfleri grup olarak tanımaya çalışacağız.

Harf Adı
ا Elif
ب Be
ت Te
ث (Peltek) se
ج Cim
ح Ha’
خ Kha’
د Del
ذ (Peltek) Zel
ر Ra’
ز Za’
س Sin
ش Şın
ص Sad
ض D(Z)ad
ط Ta’
ظ (Peltek) Za’
ع ‘Ayn
غ Gayn
ف Fe
ق Kaf
ك Kef
ل Lam
م Mim
ن Nun
و Vav
ه He’
ي Ya’

There are twenty eight letters in Arabic alphabet. It is not so hard to learn them, you just need exercises.

Arabic language is written and read from right to left, do not forget this. In English we write and read from left to right. We grouped the letters and assigned colours to the letter groups. Letter groups will make it easy to remember the letters. We will try to learn the letters by their group.

Letter Name
ا Aleef
ب Be
ت Te
ث  (Th)a
ج Jim
ح Ha’
خ Kha’
د Del
ذ  (Tha)el
ر Ra’
ز Za’
س Sin
ش Sheen
ص Sad
ض D(Z)ad
ط Ta’
ظ THaa’
ع ‘Ayn
غ Gayn
ف Fe
ق Kaf
ك Kef
ل Lam
م Meem
ن Nun
و Vav
ه He’
ي Ya’