Arapça harfler

Kelime içerisindeki konum

Arapça’da harfler bir kelimenin içerisinde bulunduğu konuma göre;
Başta
Ortada
Sonda

farklı olarak yazılırlar. Harflerin yalın formundan başta,ortada, sonda yazılışlarını çıkarmanız oldukça kolaydır, o yüzden nasıl ayırt edeceğim demeyin. Arapça’da Türkçe’deki gibi büyük-küçük harf ayrımı yoktur.

Kendinden sonraki harfle birleşme

Arapça’da yirmi iki harf hem kendinden önceki (sağındaki), hem de kendinden sonraki (solundaki) harfle birleşir. Altı harf ise yalnızca kendinden önce gelen (sağındaki) harfle birleşir, kendinden sonra gelen (solundaki) harfle birleşmez.

سمع Tüm harfler birleşmiş
رقبTüm harfler birleşmemiş ر kendinden sonra gelen solundaki harf ile birleşmemiş

Kalın harfler

Arapça’da on kalın harf bulunur;

ح خ ع غص ض ط ظ قر

Geriye kalan harfler ise ince harflerdir. Harekeler konusunda, kalın harfleri daha ayrıntılı inceleyeceğiz inşaAllah. Harflerin kalın ya da ince olmaları, okunuşlarını değiştirdiği için, bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Bu harfleri tanımanız, bu açıdan önemli.

Peltek Harfler

Arap alfabesinde üç adet dilimizde olmayan peltek harf bulundurur.

ث ذ ظ

Peltek harfleri çıkarmak için, dilinizin ucunu üst ön dişlerinize değdirdikten sonra dışarıya doğru nefes vermeye çalışın. Bu şekilde “peltek bir s” sesini çıkarmış olursunuz.
Bir sonraki yazımızda inşaAllah, renklerle gruplarla ayıdığımız harfleri tanımaya başlayalım. Harfleri tanırken yazılışları ve nasıl telafuz edildikleri, seslendirildiklerini de öğrenmeye çalışacağız.

Allah Arapça harfleri öğrenmenizi kolaylaştırsın, zorlaştırmasın ve dersleri hayırla tamamlamanızı nasip etsin. Gayret bizden, muvaffakiyet ise ancak Allah’u Subhanu ve Teala’dandır.